Målsætning

UNDGÅ BRANDSLUKNING… FÅ STYR PÅ ALLE PROCESSER

”Gør brug af professionel konsulentbistand og opnå frihed til fokus”

Din partner i kvalitetsstyring retter fokus mod:

  • Effektivisering og optimering af forretningsgange
  • Minimering af interne afvigelser
  • Forebyggelse af reklamationer
  • Kortlægning og analyse af processer
  • Sikring af virksomhedens fremtidige konkurrenceevne

Kvalitetskonsulent-Anne-Marie-Nymark-Jensen

I henhold til gældende internationale standarder, krav, regulatoriske og juridiske anliggender.

Konsulenten indgår som sparringspartner og bidrager til:

  • Strategi- og organisationsudvikling
  • Kvalitets-, Projekt- og Risikostyring
  • Intern audit & leverandøraudit
  • Coaching/supervision og undervisning
  • Procesledelse og validering

Kvalitetskonsulentens målsætning er at bidrage til den fremtidige forretningsudvikling og forbedre virksomhedens konkurrenceevne.