3 måder til udvikling af virksomheden

 • Optimere/effektivisere processer
 • Skabe udadrettet vækst
 • Ny forretnings model – både ny proces og nye kundemarkeder

De 3 måder hænger sammen, blot er det forskellig værktøjer der gøres brug af!

Fokus på salg, strategi, right time og rettidig ildhu og omhu.

 1. Gør på kort tid status på 5 vækstinitiativer
 2. Aktiv deltagelse fra nøglepersoner
 3. Tilpasse projektplan; checkspørgsmål
 4. Få overbliks skemaer/flowdiagrammer frem fra rapporter
 5. Visuel gengivelse af virksomhedens status “ind i fremtiden”
 6. Nye initiativer igangsættes IKKE før man er klar
 7. Løbende opfølgning på besluttede initiativer!

FASE 1: Eye opener

 • Gør status
 • Find attraktive, oversete og undervurderede muligheder
 • Fælles proces – vækst i centrum
 • Kredsen af interne bidragsydere øges  – bedre commitment
 • Hjemmeopgaver og møder; fakta + diskussioner
 • Dokumenteres og synliggøres på let tilgængelige tavler
 • 1-3 handlinger besluttes

Ledelsens VækstDrive: Er vi målrettede og tilstrækkeligt “fremme i skoene”?

Produkter og produktudvikling: På hvilke produkter tjener vi vores penge og på hvilke skal vi satse fremover?

Salg og markedsføring: Er salgs processen optimalt indrettet med de muligheder, der findes i dag?

Konkurrence: Kan vi begå os i konkurrencen og har vi en markant profil?

FASE 2: Forberedelse

Målet er at øge succesraten på de nye initiativer

Forskelligt indhold fx.:

 • Fjerne hindringer før nye initiativer sættes i gang
 • Nærmere vurdering af muligheder fx. nye markeder
 • Udarbejde salgs materiale
 • Skaffe ny medarbejder
 • Kompetenceudvikle
 • Vækst coaching af ledelsen

FASE 3: Initiativ

Vigtigst er:

 • Gennemførelse af 1-3 markeds rettede vækstprojekter
 • Tag den den direkte vej – høst de “lavt hængende frugter” først = succes
 • Større og mere komplekse væksttiltag

 

Eye opener – Forberedelse – Initiativ