Koden til at forstå LEAN

De 5 LEAN principper er koden til at forstå LEAN og er dermed naturlovene indenfor excellent procesledelse.

Principperne inspirerer til nye tanker om, hvordan vi tilrettelægger arbejdsgangene.

1.  Specificer, hvad der skaber værdi for brugeren

2. Identificér værdistrømme, og fjern de ikke-værdiskabende aktiviteter

3. Skab flow omkring de værdiskabende aktiviteter

4. Etablér træksystemer

5. Stræb efter det perfekte med løbende forbedringer

Hver gang en konsulent i samarbejde med relevante faggrupper, optegner et proces-forløb (værdistrøm), er oplevelsen den, at deltagerne træder et par skridt tilbage og for det første bliver meget opmærksomme på, hvor komplekse arbejdsgangene er. Derefter er der altid nogen, der gør opmærksom på ’at det her må vi kunne gøre mere enkelt’.

Ofte bliver deltagerne en smule forbløffede over, hvor komplekst det samlede procesforløb er, når den enkelte kun er vant til at se på sin egen indsats.

Det er starten på at tænke LEAN, og første step i at tænke i forbedringer, der er det grundlæggende i implementering af forandringsledelse.

DE TRE TYPER AF AKTIVITETER:

I enhver konkret proces, handler det om at identificere:

  • Hvilke aktiviteter der skaber værdi for brugeren/kunden?
  • Hvilke aktiviteter skaber ikke værdi for brugeren/kunden, men er nødvendige i forbindelse med procesforløbet, fx registreringer?
  • Hvilke aktiviteter skaber ikke værdi for brugeren/kunden og kan derfor fjernes?

Værditilvækst kan forenklet sagt foregå på to måder. Enten kan man øge kvaliteten og/eller servicen på en konkret ydelse med de eksisterende ressourcer. Eller man kan fastholde den nuværende kvalitet og service og optimere ressourceanvendelsen – og hermed frigøre ressourcer til andre formål. Ressourcer vil ofte være både menneskelige ressourcer, som kompetencer og tid, samt økonomiske ressourcer.

LEAN er en anden måde at anskue processer på, et tankesæt der hjælper med at optimere de administrative og serviceprægede processer, der kendetegner mange danske virksomheder og organisationer.

LEAN har for længst vist sit værd i produktionsmiljøer, spild konstateres og fjernes, proces flow forbedres og fejl forebygges, til fordel for løbende forbedringer og maksimering af kundeværdi.

LEAN kan forårsage stress, hvis ansvars- og arbejdsområder ikke er tydeliggjort, skabe utryghed når respektive arbejds- og ansvarsområder skifter karakter. Desto vigtigere er kendskabet til processen, forståelse, forankring og gennemsigtighed og ikke mindst at medarbejdere inddrages og guides under hele projektforløbet.

Kommunikation – kommunikation – kommunikation er alfa og omega, for at opnå succes gennem ethvert projektforløb, så eksekvering og implementering af værdi-skabende forbedringer finder sted.