Coaching

Kvalitetsstyring handler grundlæggende om at have styr på alle parametre der har indflydelse på kvaliteten. Alene herigennem kan virksomheden efterleve og opfylde kundernes forventninger og allerhelst overgå dem, så kundeporteføljen fastholdes og løbende udbygges.

Coaching og superversion af medarbejdere og ledere er et ofte overset anliggende, hvilket har stor indflydelse på den kvalitet der leveres.

For at opnå den fulde værdi, optimal og effektiv anvendelse af virksomhedens kvalitetsstyrings-system, er coaching/superversion essentielt.

Alene gennem vedvarende fokus på kvalitetsstyring og arbejdsmiljøbevidsthed, sikres virksomhedens fremtidige konkurrenceevne og tilfredsheden øges hos både medarbejdere, leverandører og ikke mindst virksomhedens kunder.

 • Er vi de bedste indenfor vores felt?
 • Er vi bekendt med virksomhedens strategi, vision, mission og mål?
 • Er vi stolte af vores arbejdsplads?
 • Er vi stolte af det produkt vi producerer?
 • Er vi stolte af den serviceydelse vi leverer?
 • Er der i virksomheden et højt/lavt sygefravær?

Spørgsmålene er mange, og et godt udgangspunkt, når der undersøges hvad der skal fokuseres på og med fordel kan forbedres. En virksomhed bliver aldrig bedre end dens medarbejdere. Ofte kan det konstateres at der eksisterer et skjult potentiale, der med fordel kan bringes frem i lyset, til glæde for medarbejdere og virksomhed i særdeleshed.

Virksomhedens ansatte er den vigtigste ressource og besidder ‘know how’ til at fremkomme med brugbare input til forbedring af arbejdsgange og nye idéer. Derfor er det vigtigt at enhver medarbejder og leders fulde potentiale anvendes optimalt. Hvem følger op på de gode idéer? Hvad sker der i dag? Hvordan implementeres de?

 • Hvad skal der til for at sikre at vi holder fokus på salg, markedsføring, udvikling og vækst?
 • Hvordan og indenfor hvilke områder kan vi forbedre os?
 • Hvad kan de forskellige medarbejdere hver især bidrage med?
 • Hvilke eksisterende kompetencer er ikke i brug?
 • Hvad ønsker hver især at bidrage med?
 • Hvad gør os stolte af at være en del af virksomheden?

Desværre konstateres det ofte at strategiarbejde, organisationsudvikling og leder- og medarbejderudvikling nedprioriteres pga. daglige driftsopgaver. Ærgerligt da der er så meget vinde og intet at tabe.  Vigtigst af alt er at få kortlagt hvad der med fordel kan gøres bedre, skabe gennemsigtighed i alle forretningsgange og få de tilstedeværende kompetencer synliggjort og belyst hvad der mangler.

Konsulenten varetager tovholder funktionen og indgår som sparringspartner og facilitator af processen. Som udgangspunkt tages der afsæt i strategi- og organisationsudvikling for dernæst at få kortlagt processer i alle led af organisationen. Gennem sparring og løbende opfølgning sikres commitment så de i forvejen fastsatte mål erkendes og efterleves.

Konsulenten er som udefrakommende ikke under indflydelse af fastlåste og uhensigtsmæssige arbejdsgange, tør at stille de rigtige spørgsmål og udfordre status quo når det giver mening. Virksomheder har ofte brug for ‘friske øjne’ der kan gennemgå virksomhedens forretningsgange og medvirke til den fremtidige udvikling.

Konsulentens fornemmeste opgave er som sparringspartner/coach for ledergruppe og medarbejdere at få passionen frem og være idégenerator. Målet er at skabe et vinderhold hvor mod og passion er fremherskende elementer. Kun derved er det muligt at løfte virksomheden mod nye højder!