Finanssektorens negative aura

Danske bank forsøgte sig… men snublede. ’New Standards’ fik ikke just den tilsigtede positive modtagelse i markedet. Umiddelbart var New Standards et frisk pust, og bestemt et issue der stadig har sin berettigelse, faktisk mere end nogensinde før!

New Standards ville have haft et langt mere solidt fundament, hvis fokus i stedet havde været rettet mod brugen af internationale standarder.

Her tænker jeg især på flagskibene i Dansk Erhvervsliv, f.eks. Novo Nordisk A/S, WDH A/S, Lego A/S m.fl. der alle er certificeret efter DS/EN ISO 9001 Quality Management og tillige har fokus på Risk Management i alle dets afskygninger.
Essentielt når en virksomhed opererer på ikke kun det danske marked, men især internationalt, for at fastholde og udbygge positionen i den globale konkurrence.

Virkeligheden er ’New Standards’, eller rettelig Internationale standarder.
Herigennem synliggøres den internationale profil i det globale samfund vi alle er en del af. Tilmed vil det på fornemmeste vis illustrere, at ikke kun Danske Bank, men hele den finansielle sektor sætter ’New Standards’ for måden at drive finansiel virksomhed på. Kundetilfredsheden i højsædet, både hvad angår de enkelte kunder, store som små, som overfor stakeholders og shareholders.

Gennem auditering af forretningsgange i alle filialer i både ind- og udland, ligger guldkornene gemt. Eksekvering, og vedvarende bevidsthed om implementering af værdiforøgende forbedringstiltag, afdækket under audit, vil professionaliserer den finansielle sektor og få genskabt tilliden og troværdigheden hos alle interessenter.

For blot at nævne et par standarder, til optimering og effektivisering af strategien:

DS/EN ISO   9001:2008   Quality Management
DS/EN ISO 19001:2003   Audit
DS/EN ISO 31000:2009   Risk Management

 

Herigennem er vejen banet for Re-branding af såvel Danske Bank som den øvrige del af den finansielle sektor.

Ikke at forglemme den værdi der ligger i at opnå bedre ’funding’, sidestillet med de eksportfremstød private virksomheder opnår.

Tillid og troværdighed er det bærende element, der opnås gennem standardisering, og heraf styring af alle forretningsprocesser med fokus på kontinuerlige forbedringer.

Alene herigennem vil det være muligt at forbedre konkurrenceevnen.

Optimal og effektiv styring + værdiskabende forbedringer opnås gennem rette implementering af korrigerende/præventive foranstaltninger. Ikke at forglemme den løbende evaluering fra topledelsen, ved forud definerede og fastsatte intervaller.

Netop rapporter fra intern audit, er et fremragende værktøj til brug for løbende evaluering…

NEW STANDARDS – INTERNATIONAL STANDARDS