Certificering

CE-mærkning

CE-mærkning og certificering iht. EN 1090-1 gældende pr. 1/7-2014

For at ensarte fortolkningen af regler og sikre en høj kvalitet af byggevarer i hele EU er der indført krav om CE-mærkning af byggevarer. Jf. Byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011 der stiller krav om CE-mærkning af bærende konstruktioner af metal og tilbehør.

En af de store udfordringer er, at alle typer af stål- og aluminiumskomponenter til bygge og anlæg er omfattet, uanset om der er tale om unika- eller serieproduktion, når der er tale om en bærende konstruktion.

Det indebærer, at producenten skal udarbejde Ydeevnedeklaration og CE-mærkning i henhold til EN 1090-1 og godkendes af et bemyndiget organ, dvs. certificeres.

For at blive certificeret skal virksomheden opbygge et kvalitetsstyringssystem med en række tekniske administrative procedurer og en produktionskontrol sammenfattet i en Kvalitetshåndbog (FPC manual)

Følgende punkter skal gennemgås, for at en virksomhed opfylder kravene til CE-mærkning:

  • Opbygning og indførelse af produktionsstyringssystem for fabrikken et såkaldt FPC-system = Kvalitetshåndbog iht. EN 1090-1
  • Relevante krav fra EN ISO 3834 og Byggevareforordningen skal kædes sammen med Kvalitetshåndbogen
  • Auditering og løbende overvågning via et bemyndiget organ

Den sværeste del af EN 1090-1 er at få hold på de praktiske processer, når virksomheden skal samle alle relevante data i produktspecifikationen, relevante dokumenter og certifikater og kontrollere at alle dokumenter er korrekte og at alle specifikationer overholdes.

Ret henvendelse til kvalitetskonsulenten, såfremt du har ønske om at høre nærmere om en brugbar elektronisk løsning til formålet, der gør det forholdsvis enkelt at udskrive det lovpligtige CE-mærke og Ydeevnedeklaration.

Vigtigst er at virksomheden får CE-mærkning og certificering på plads, for at sikre at der fremover lovligt kan leveres komponenter til Bygge- og Anlægsbranchen.

 

CE-MÆRKNING = TILLID OG TRYGHED

Gevinsten ved certificering

Ledelsessystemer bør certificeres som bevis for at virksomheden efterlever gældende internationale standarder og har forpligtiget sig til at overvåge systemets effektivitet med fokus på løbende forbedringer.

Alligevel må certificeringen i sig selv ikke være afgørende, det er derimod det ledelsessystem der ligger til grund for godkendelsen. Anvendes det efter hensigten som et effektivt styringsværktøj, vil det bidrage til forbedret konkurrenceevne og fremtidig forretningsudvikling.

Uanset om virksomheden arbejder målrettet med fokus på kvalitet-, miljøledelse, IT sikkerhed- eller risikoledelse er certificering et bevis for at pågældende ledelsessystem er fundet ‘in compliance’ med foruddefinerede krav iht. gældende internationale standard.

Gevinsten ved at få ledelsessystemet certificeret vil derfor kunne måles på image, kunde- og medarbejdertilfredshed. Størst er dog den værdi der er skabt i form af veldokumenterede arbejdsgange og gennemsigtighed der muliggør hensigt om optimering af forretningsprocesser.

Kortlægning og analyse af foretagne registreringer er vigtige måleparameter der belyser virksomhedens tilstand og vil gennem effektiv anvendelse medvirke til at maksimere værdi og forbedre indtjeningen.

En anden fordel certificering medfører er, at det for mange kunder kan være afgørende ved valg af leverandør, da et ISO certifikat er at betragte som en ‘blåstempling’ af at der er styr på virksomhedens forretningsgange.

Gennemsigtighed i forretningsgange højner medarbejdernes motivation og medvirker til større kompetence og besparelser på materielle og menneskelige ressourcer, sidestillet med at markedsføringsmæssige aktiviteter kan begrænses.

På tilsvarende vis vil høj grad af medarbejderinvolvering minimerer risiko for at fejl og utilsigtede hændelser opstår, sidestillet med validering af processer der afdækker risici og derfor kan være afgørende forud for godkendelser.

Løbende overvågning at et ledelsessystems effektivitet kortlægges gennem audit til brug for ledelsens evaluering. Foruden at audit er et værktøj til at kortlægge den aktuelle tilstand, vil inddragelse af medarbejderne gennem forløbet, afdække indsatsområder med plads til forbedringer.

På trods af at mange virksomheder stadig finder en certificering besværlig, har det vist sig at en veloverstået certificering medfører større frihed til at koncentrere sig om udvikling og tænke kreative tanker.