VækstDrive

VækstDrive er baseret på Blue Ocean Strategy tankegangen.

VækstDrive-metoden har til formål at igangsætte en intensiv udviklingsproces for at skabe 1-3 velovervejede og markante vækstinitiativer i virksomheden.

Forud tages der udgangspunkt i kortlægning,  interview og analyse, hvor initiativer lokaliseres ud fra en struktureret gennemgang af 5 nøgleområder:

1. Ledelsens VækstDrive
2. Produkter, services samt produkt- og serviceudvikling
3. Salg og markedsføring
4. Nuværende og potentielle kunder
5. Konkurrencesituationen

Baseret på interviews og undersøgelser afdækkes alle områder.  Metoden kortlægger og visualiserer områder, hvor der eksisterer potentiale for vækst.  På baggrund heraf vil det være muligt at afgøre hvilke vækstinitiativer der tilfører mest værdi til virksomheden.

Illustration af områderne ses inddelt i farvekoder: Rød, Gul og Grøn

Farver valgt ud fra TRAFIKLYS symbolikken:

lys-gul-groen-roed

Vækst Drive metoden er velegnet til at sætte skub i virksomhedens udvikling på markedet.

  • Mere fokuseret indsats
  • Bedre koordineret indsats; ledelse, salg og produkter
  • Fjerne ubalancer i indsatsen
  • Åbne øjnene for nye muligheder
  • Udvide antallet af ’vækstansvarlige’ i virksomheden
  • Øge innovationshastigheden
  • Opnå markedsresultater på kort tid