Hvad er Coaching?

Coaching kan i al sin enkelhed defineres som:

En metode, der igennem en proces lukker op for den enkeltes fulde potentiale, hvorved udvikling af styrkeområder finder sted.

Coaching udvikler den enkeltes adfærd og den måde der læres på, hvilket er afgørende for den måde, hvorpå fremtiden skabes.

Coaching handler om:

  • At hjælpe andre med at finde frem til hvad de vil, hvad der forhindrer dem i at opnå det og hjælpe dem med at opnå det på en effektiv, ærlig og sjov måde
  • At opdage og udnytte sit fulde potentiale
  • At få vedkommende til at gribe til handling og få ham/hende til at se og anerkende det han/hun ikke kunne før.
  • At fokuserer på nøjagtig det, personen ønsker nu og i fremtiden.

Coaching er en gennemprøvet og resultat skabende proces, som hjælper dig med ændringer i livet og fører dig derhen, hvor du ønsker at være, eller lærer dig at ændre adfærd og handle anderledes.

Coaching er en metode, hvor der gennem en særlig tilrettelagt proces, lukkes op for andre menneskers potentialer. Herved kan fokuspersonen udvikle og realisere egne personlige potentialer, handlinger, holdninger og personlige mål.

Coaching handler grundlæggende om at sætte en udviklings- eller forandringsproces i gang. Coachen udfordrer og forstyrrer, hvilket er vigtigt, da mange ofte har svært ved selv at komme i gang, at sætte mål, holde fast og afslutte med succes. Ved hjælp af en coach, der har en faglig viden og særlige færdigheder, kan de fleste mennesker langt lettere få defineret og gennemført deres mål.

Coaching handler også om personlig vækst, hvor den dialog der finder sted mellem coachen og fokuspersonen, resulterer i en dybere indsigt og forståelse af fokus-personens egne tidligere valg. Herved får fokuspersonen mulighed for at træffe nye valg på et højere niveau, som giver ny og bedre mening, samtidig med at der sættes en læringsproces i gang.

Coaching opererer på det følelsesmæssig plan, udfordrer den følelsesmæssige intelligens og identificerer blokeringer som fx vrede og frygt, løsner op og vigtigst af alt, understøtter forandringer.

Coaching handler om at stille de rigtige spørgsmål, så fokuspersonen selv finder frem til de rigtige svar.

Coachens rolle er observerende, provokerende og indsigtsformidlende, gennem anvendelse af spørgeteknikker, feedback, lytning, eksempler, informationer og refleksioner.

COACHING = VEJEN TIL PERSONLIG SUCCES