Kvalitetsstyring / Kaizen

 

Fundamentet i kvalitetsstyring bygger på løbende forbedringer = KAIZEN

KAIZEN er japansk og betyder ‘forbedring’, en ledelsesfilosofi indenfor kvalitetsstyring, hvor det handler om at skabe små forbedringer for konstant at forbedre konkurrenceevnen !

KAIZEN handler om evolution og ikke revolution. Små skridt i den rigtige retning frem for store ændringer, der vælter hele organisationen hvert halve år.

KAIZEN er en løbende proces, der bør involvere medarbejdere på alle niveauer i organisationen dagligt.

For at realisere den gevinst det er at forankre KAIZEN i virksomhedens daglige processer og kultur, er det vigtigt at inddrage medarbejdere og introducere dem i hvad de små løbende forbedringer kan medføre. Ud over de generelle barrierer i form af modstand mod forandring handler KAIZEN om mennesker og virksomhedskultur og at forbedringer kan medføre ændringer i arbejdsgange og processer. For optimal værdi af KAIZEN anbefales det at kombinere med LEAN

Når det lykkes at få alle i organisationen til hele tiden at tænke i små forbedringer hver dag er værdien med kvalitetsstyringssystemet/ledelsesværktøjet forstået! Derfor er det vigtigt at medarbejderne inddrages og især under audit lytte til de forslag der fremsættes af de auditerede. Dette vil medvirke til forankring af kvalitetstankegangen hos alle og derved give en indikation af at ledelsesfilosofien er forstået og anerkendt i hele organisationen.