Rådgivning

I en global verden er det afgørende for virksomheder at være på forkant med udviklingen, så det sikres at kundeporteføljen fastholdes og løbende udbygges. Til stadighed stilles der større og større krav om frembringelse af dokumentation og etablering af ledelsessystemer som bevis for at der er styr på virksomhedens processer, uagtet det vedrører producent- eller produktgodkendelser.

Har virksomheden veldokumenterede processer? Er der styr på håndtering af reklamationer? Er der styr på håndtering af reklamationer og interne fejl? Har virksomheden indblik i hvor stor en andel reklamationer/interne afvigelser udgør og hvad det har kostet? Er processer valideret? Hvilke krav, standarder, regler og regulativer skal virksomheden forholde sig til? Aktuel status på kunde- og medarbejdertilfredshed?

Mange virksomheder oplever i stigende grad at kunderne stiller krav om dokumentation som bevis på at der er styr på alle forretningsprocesser. Det anbefales derfor at etablere et ledelsessystem med afsæt i internationale standarder, ex. EN ISO 9001. Virksomheden opnår værdi ved at få processer kortlagt og den fordel det er ved at få arbejdsgange dokumenteret, Det skaber gennemsigtighed i hele organisationen og bidrager til at højne motivationen hos medarbejderne. Certificering af systemet er en blåstempling og for mange afgørende for at blive valgt som den foretrukne leverandør.

Dog bør det ikke være certifikatet der er det afgørende, men derimod den værdi der er ved at have et effektivt styringsværktøj, til brug for den fremtidige forretningsudvikling. Gennem vedvarende fokus på forbedringer med afsæt i audit af systemets effektivitet, har virksomheden skabt et fundament der åbner op for muligheden for løbende at forbedre processer. Vigtigt er at inddrage medarbejderne så kvalitetstankegangen indlejres hos alle og fastholde fokus på forbedringer. Dette vil medvirke til den fremtidige forretningsudvikling og værditilvækst.

Kvalitetskonsulenten bidrager som sparringspartner, til:

  • Design og implementering af ledelsessystemer
  • Kortlægning og analyse af processer
  • Proces- og forandringsledelse samt validering
  • Intern audit & leverandør audit
  • Coaching / supervision / undervisning
  • Fokus på procesforbedring og arbejdsmiljø