Hvad kendetegner Excellent lederskab?

God ledelse er en forudsætning for at medarbejdere trives og performer optimalt. Desværre lykkes det ikke for alle, da mange ledere har vidt forskellig opfattelse af hvad god ledelse er. De bedste ledere har en fundamentalt anderledes forståelse af arbejdspladsen, selskabet og team-dynamik og ved nøjagtig hvad der skal til for at skabe vinder hold.

God ledelse kan betragtes som et økosystem, modsat en slagmark!

Middelmådige ledere ser forretning som en konflikt mellem virksomheder, afdelinger og grupper. De bygger store hære af ”tropper”, dæmoniserer konkurrenter som ”fjender” og behandler kunder som ”territorium”, der skal erobres.

Ekstraordinære ledere ser forretning som en symbiose, hvor de mest forskelligeartede virksomheder har størst sandsynlighed for at overleve og trives. De skaber naturligt teams, der let tilpasser sig nye markeder og kan hurtigt danne partnerskaber med ander virksomheder, kunder og endda konkurrenter.

En virksomhed er et fællesskab, ikke en maskine!

Middelmådige ledere anser deres virksomheder for at være en maskine med medarbejderne som tandhjul. De skaber stive strukturer med stive regler og forsøger derefter at bevare kontrollen ved at ”trække i håndtag” og ”styre skibet”.

Ekstraordinære ledere ser deres virksomhed som en samling af individuelle hpb og drømme, som alle er forbundet med et højere formål. De inspirerer medarbejderne til at dedikere sig til succes for ikke kun deres egen skyld, men især til samfundet og virksomheden som helhed.

Ledelse er service, ikke kontrol!

Middelmådige ledere ønsker at ansatte skal gøre præcis, hvad de bliver fortalt. De er hyper opmærksomme på noget, der smager af ulydighed og skaber miljøer, hvor de enkeltes initiativ smager af ”vente og se, hvad chefen siger” mentalitet.

Ekstraordinære ledere har sat en generel retning, og derefter forpligtiget sig til at få de ressourcer, som deres medarbejder har brug for, for at få arbejdet gjort. De presser beslutningstagning nedad, så holdene danner deres egne regler og griber kun ind i nødstilfælde.

Mine medarbejdere er mine kammerater, ikke mine børn!

Middelmådige ledere ser medarbejderne som underlegne, umodne væsener, der simpelthen ikke kan være troværdige, hvis de ikke overvåges af en patriarkalsk ledelse. Medarbejderne tager deres signaler fra denne holdning, bruger energi på at se travl ud og dækker deres bagdele.

Ekstraordinære ledere behandler hver enkelt medarbejder, som om han eller hun var den vigtigste person i virksomheden. Excellence forventes overalt, fra læsserampe til bestyrelseslokalet. Resultatet heraf, er at alle medarbejder på alle niveauer, tager ansvar for deres egen skæbne.

Motivation kommer fra vision, ikke fra frygt!

Middelmådige ledere ser frygten – for at blive fyret, for latterliggørelse, for tab af rettigheder – som en afgørende måde at motivere ansatte. Som et resultat, bliver medarbejdere og ledere både lammede og ude af stand til at foretage risikable beslutninger.

Ekstraordinære ledere inspirerer medarbejdere til at se en bedre fremtid, og hvordan de vil være en del af det. Som et resultat, arbejder medarbejderne hårdere, fordi de tror på organisationens mål, nyder virkelig, hvad de laver og (selvfølgelig) ved, at de vil få del i belønningerne.

Forandringer er lig med vækst, ikke smerte!

Middelmådige ledere ser forandring som både kompliceret og truende, noget der kun skal udholdes, når en virksomhed er i desperat form. De torpederer ubevidst forandring… indtil det er for sent.

Ekstraordinære ledere ser forandring som en uungåelig del af livet. Selv om de ikke skaber forandringen for dens egen skyld, ved de, at succes kun er muligt, hvis medarbejdere og organisation favner nye ideer og nye måder at drive forretning.

Teknologi muliggør empowerment, ikke automatisering!

Middelmådige ledere klæber til det gamle it-centrerede synspunkt, at teknologien først og fremmest er en måde at styrke ledelsens kontrol og øget forudsigelighed. De installerer centraliserede edb-systemer, der umenneskeliggør og demotiverer medarbejdere.

Ekstraordinære ledere ser teknologi som en måde at få frie mennesker til at være kreative og til at opbygge bedre relationer. De tilpasser deres back-office systemer til værktøjer som smartphones og tabletter, så folk faktisk ønsker at bruge dem.

Arbejdet skal være sjovt, ikke blot slid!

Middelmådige ledere køber sig ind i forestillingen om, at arbejdet i bedste fald er et nødvendigt onde. De har en klar forventning om at medarbejdere hader at skulle arbejde og derfor har tendens til ubevidst at definere sig selv som undertrykkere og deres medarbejderes som ofre. Alle opfører sig tilsvarende derefter.

Ekstraordinære ledere ser arbejde som noget, der burde være natuligt sjovt, og mener derfor, at den vigtigste opgave som leder er, så vidt muligt, at sætte folk i job, der kan og vil gøre dem virkelig glade.

Excellent lederskab skaber vinder-hold