CE-mærkning

CE-mærkning og certificering iht. EN 1090-1 gældende pr. 1/7-2014

For at ensarte fortolkningen af regler og sikre en høj kvalitet af byggevarer i hele EU er der indført krav om CE-mærkning af byggevarer. Jf. Byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011 der stiller krav om CE-mærkning af bærende konstruktioner af metal og tilbehør.

En af de store udfordringer er, at alle typer af stål- og aluminiumskomponenter til bygge og anlæg er omfattet, uanset om der er tale om unika- eller serieproduktion, når der er tale om en bærende konstruktion.

Det indebærer, at producenten skal udarbejde Ydeevnedeklaration og CE-mærkning i henhold til EN 1090-1 og godkendes af et bemyndiget organ, dvs. certificeres.

For at blive certificeret skal virksomheden opbygge et kvalitetsstyringssystem med en række tekniske administrative procedurer og en produktionskontrol sammenfattet i en Kvalitetshåndbog (FPC manual)

Følgende punkter skal gennemgås, for at en virksomhed opfylder kravene til CE-mærkning:

  • Opbygning og indførelse af produktionsstyringssystem for fabrikken et såkaldt FPC-system = Kvalitetshåndbog iht. EN 1090-1
  • Relevante krav fra EN ISO 3834 og Byggevareforordningen skal kædes sammen med Kvalitetshåndbogen
  • Auditering og løbende overvågning via et bemyndiget organ

Den sværeste del af EN 1090-1 er at få hold på de praktiske processer, når virksomheden skal samle alle relevante data i produktspecifikationen, relevante dokumenter og certifikater og kontrollere at alle dokumenter er korrekte og at alle specifikationer overholdes.

Ret henvendelse til kvalitetskonsulenten, såfremt du har ønske om at høre nærmere om en brugbar elektronisk løsning til formålet, der gør det forholdsvis enkelt at udskrive det lovpligtige CE-mærke og Ydeevnedeklaration.

Vigtigst er at virksomheden får CE-mærkning og certificering på plads, for at sikre at der fremover lovligt kan leveres komponenter til Bygge- og Anlægsbranchen.

 

CE-MÆRKNING = TILLID OG TRYGHED