FMEA

FMEA betyder Failure Mode Effects Analysis og er en proaktiv analyse-metode. Metoden kan anvendes til at foretage dybdegående analyse af en afgrænset arbejdsproces med henblik på implementering af forbedringer.

Metoden er anvendelig, når der i fx en afdeling er formodning om eller kendskab til at processen indeholder uidentificerede risikofaktorer. Hvis der fx er konstateret flere interne fejl eller utilsigtede hændelser relateret til en specifik proces.

Alle potentielle risikofaktorer afdækkes, både de direkte observerede som de indirekte der ikke umiddelbart kan ses. Dette forudsætter naturligvis en professionel og uvildig auditor, med indgående erfaring i analysearbejde og auditering af processer.

Enhver risikovurdering kan foretages generelt eller i henhold til en specifik proces. Ved en general vurdering, tages der hensyn til al omfattende måleudstyr, apparatur, indretning, gældende procedurer, kommunikation, træning og oplæring af personale.

Foretages der risikovurdering af en specifik proces, er dette direkte sammenlignelig med audit af pågældende proces, hvor vurdering af risiko starter ved første kontakt og fortløbende gennem hele processen. Er hele processen ’In Compliance’ eller konstateres der uoverensstemmelser i større eller mindre grad.

Der tages udgangspunkt i nedenstående:

  • Procedurer/Instruktioner/Specifikationer (tilgængelighed)
  • Validitet af apparatur og måleudstyr
  • Arbejdsmiljø
  • Introduktion, træning og uddannelse
  • Kommunikation
  • Barrierer mod fejl

Objektive vidnesbyrd afdækkes for konstaterede risikofaktorer, analysearbejdet dokumenteres i efterfølgende afrapportering og sidst men ikke mindre væsentligt, udarbejdes handlingsplan for implementering af forbedringstiltag.

FMEA = ELIMINERING AF RISIKO