Gevinsten ved certificering

Ledelsessystemer bør certificeres som bevis for at virksomheden efterlever gældende internationale standarder og har forpligtiget sig til at overvåge systemets effektivitet med fokus på løbende forbedringer.

Alligevel må certificeringen i sig selv ikke være afgørende, det er derimod det ledelsessystem der ligger til grund for godkendelsen. Anvendes det efter hensigten som et effektivt styringsværktøj, vil det bidrage til forbedret konkurrenceevne og fremtidig forretningsudvikling.

Uanset om virksomheden arbejder målrettet med fokus på kvalitet-, miljøledelse, IT sikkerhed- eller risikoledelse er certificering et bevis for at pågældende ledelsessystem er fundet ‘in compliance’ med foruddefinerede krav iht. gældende internationale standard.

Gevinsten ved at få ledelsessystemet certificeret vil derfor kunne måles på image, kunde- og medarbejdertilfredshed. Størst er dog den værdi der er skabt i form af veldokumenterede arbejdsgange og gennemsigtighed der muliggør hensigt om optimering af forretningsprocesser.

Kortlægning og analyse af foretagne registreringer er vigtige måleparameter der belyser virksomhedens tilstand og vil gennem effektiv anvendelse medvirke til at maksimere værdi og forbedre indtjeningen.

En anden fordel certificering medfører er, at det for mange kunder kan være afgørende ved valg af leverandør, da et ISO certifikat er at betragte som en ‘blåstempling’ af at der er styr på virksomhedens forretningsgange.

Gennemsigtighed i forretningsgange højner medarbejdernes motivation og medvirker til større kompetence og besparelser på materielle og menneskelige ressourcer, sidestillet med at markedsføringsmæssige aktiviteter kan begrænses.

På tilsvarende vis vil høj grad af medarbejderinvolvering minimerer risiko for at fejl og utilsigtede hændelser opstår, sidestillet med validering af processer der afdækker risici og derfor kan være afgørende forud for godkendelser.

Løbende overvågning at et ledelsessystems effektivitet kortlægges gennem audit til brug for ledelsens evaluering. Foruden at audit er et værktøj til at kortlægge den aktuelle tilstand, vil inddragelse af medarbejderne gennem forløbet, afdække indsatsområder med plads til forbedringer.

På trods af at mange virksomheder stadig finder en certificering besværlig, har det vist sig at en veloverstået certificering medfører større frihed til at koncentrere sig om udvikling og tænke kreative tanker.