Kender vi risikoen?

Når vi tænker risikoen ind i alle virksomhedens forretningsgange, viser det sig ofte at være omfattende.

SWOT-analyse [Strengths – Weakness – Opportunities – Treats] afdækker de svagheder og trusler virksomheden står overfor, men til gengæld også de styrker og muligheder der foreligger.

 • Er virksomhedens strategi velkendt i hele organisationen?Mission/vision og mål?
 • Hvem er nærmeste konkurrenter og hvor de er på vej hen?
 • Sikres det kontinuerligt at virksomheden er på forkant med udviklingen?
 • Hvornår udløber evt. patenter?
 • Er der nye produkter/serviceydelser i pipeline?
 • Kan vi imødekomme og efterleve FDA krav? FDA = Food and Drug Administration
 • Har vi sikret os at al produktionsudstyr er valideret?
 • Anvendes kun valideret software?
 • Hvad med IT-sikkerheden?
 • Er kundetilfredshedsmålinger indeholdt i strategien?
 • Kender vi den reelle værdi af varebeholdningen?

Det er fundamentalt for enhver virksomheds konkurrenceevne at den holder sig ajour med de risici der er, gennem løbende overvågning og afdækning af problemstillinger der kan opstå. Fokus på risikoledelse er væsentligt, specielt når man opererer på internationalt niveau, med mange sammenlignelige og konkurrerende virksomheder.

Gør virksomheden det den er bedst til, og hvad skal der til for at den kan blive endnu bedre? Rettes fokus ikke mod risici, er der stor sandsynlighed for at der hurtigt viser sig en konkurrent der kan levere det samme, eller værre endnu måske endda et bedre produkt eller en endnu bedre serviceydelse?

Har vi spurgt vore kunder/medarbejder hvad de er tilfredse med og hvor vi kan blive bedre?

Afholdes der løbende MUS-samtaler, for afdækning af tilstedeværende ressourcer og/eller mangel på videreuddannelse?

Kundetilfredshedsmålinger er et fortrinligt værktøj, i forbedringsprocessen for herigennem løbende af få overblik over risici enhver virksomhed kan stå overfor.

Risk Management er som Quality Management ’et must’ i virksomhedens strategi for at opnå High Performance gennem alle forretningsgange.

AFDÆK RISICI OG VÆR PÅ FORKANT